הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי
     
 
 
אגפים ויחידות

ערוצים נוספים

 

 הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי 

 

הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי הוקמה על פי החלטת ממשלה (מס' 1204 (ערב13/) מיום 15.02.07.
הרשות מהווה גוף שמטרתו להביא למיצוי הפוטינציאל הכלכלי של האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית בדרך של עידוד הפעילות הכלכלית היצרנית והעסקית בתוך היישובים הערבים, הדרוזים והצ'רקסים ושילובם בכלכלה הלאומית.
בנוסף, הרשות תשמש גוף תיאום, אינטגרציה, חשיבה ומעקב אחר הפעילות הממשלתית לקידום כלכלי של האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית.
הרשות פועלת במסגרת הארגונית של משרד ראש הממשלה ומתוקצבת בבסיס התקציב של המשרד. מנהל הרשות הינו מר איימן סייף.

 


   
   
   

 

 

מנהל הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי

שם: איימן סייף
קורות חיים: <a class="DLFLink" href="/Documents/Cv.doc">Cv.doc   </a>

בעלי תפקידים

שםמטהתפקידמטה
ביאדסי וג'די
ראש תחום גורמים מוניציפליים-הרשות לפיתוח כלכלי
וייס אמיר
ראש אגף מדיניות ממשלתית
חביב אבראהים
מנהל תחום פיתוח חברתי כלכלי
כהן חגית
ראש תחום פיתוח חברתי
להיאני סמי
מנהל אגף א' פיתוח כלכלי במגזר המיעוטים
מוסטפא-סלימאן סלימה
מנהל תחום פיתוח אזורי במגזר המיעוטים
מסאלחה מג'יד
ראש תחום מדיניות ממשלתית
נבו חגית
ראש תחום בכיר לפיתוח משאבים
נגאר מראם
מזכירה
עזאם עבד אלחכים
מנהל תחום-גורמים עיסקיים