משרדי הממשלה
     
 
 
ממשלת ישראל

ערוצים נוספים

 
שם המשרד   שרמטהטלפוןמטהפקסמטהצור קשר   מטה
משרד ראש הממשלהבנימין נתניהו
02-6705510
02-6703398
דואר אלקטרוני
משרד החוץבנימין נתניהו
02-5303531
02-5303506
דואר אלקטרוני
משרד הביטחוןמשה יעלון
03-6976663
03-6976218
דואר אלקטרוני
משרד האוצרמשה כחלון
02-5317200
02-5695335
דואר אלקטרוני
משרד החינוךנפתלי בנט
02-5602330
02-5602246
דואר אלקטרוני
משרד המשפטיםאיילת שקד
02-6466527
02-6285438
דואר אלקטרוני
משרד הבריאותיעקב ליצמן
02-5081325
02-5655993
דואר אלקטרוני
משרד הפניםאריה מכלוף דרעי
02-6701400
02-6703733
דואר אלקטרוני
משרד הכלכלה והתעשייהבנימין נתניהו (ממלא מקום)
02-6662252
02-6662908
דואר אלקטרוני
משרד התחבורה והבטיחות בדרכיםישראל כ"ץ
02-6663004
02-6663005
דואר אלקטרוני
המשרד לביטחון הפניםגלעד ארדן
02-5428502
02-5428039
דואר אלקטרוני
משרד העלייה והקליטהזאב אלקין
02-6752691
02-5669244
דואר אלקטרוני
המשרד לשיתוף פעולה אזוריבנימין נתניהו
03-6060735
03-6957205
דואר אלקטרוני
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםיובל שטייניץ
02-5006712
02-5006715
דואר אלקטרוני
המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילאריה מכלוף דרעי
03-6955669
072-3994555
דואר אלקטרוני
משרד התרבות והספורטמירי רגב
03-6367222
03-6873361
דואר אלקטרוני
משרד המדע, הטכנולוגיה והחללאופיר אקוניס
02-5411101
02-5811613
דואר אלקטרוני
משרד החקלאות ופיתוח הכפראורי אריאל
03-9485800
03-9485835
דואר אלקטרוני
משרד הבינוי והשיכוןיואב גלנט
02-5847655
02-5824111
דואר אלקטרוני
משרד הרווחה והשרותים החברתייםחיים כץ
02-6752398
02-5666385
דואר אלקטרוני
משרד התיירותיריב לוין
02-6664331
02-6514629
דואר אלקטרוני
משרד התקשורתבנימין נתניהו
02-6706301
02-6240029
דואר אלקטרוני
המשרד לענייני מודיעין ישראל כ"ץ
02-6773750
02-6517299
דואר אלקטרוני
המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברהגלעד ארדן
02-5428502
02-5428039
דואר אלקטרוני
המשרד לשירותי דתדוד אזולאי
02-5311101
02-5311308
דואר אלקטרוני
המשרד לשוויון חברתיגילה גמליאל
02-6547003/4
02-6547035/6
דואר אלקטרוני
משרד התפוצותנפתלי בנט
02-5422100
02-5422124
דואר אלקטרוני
המשרד להגנת הסביבהאבי גבאי
02-6553701
02-6535958
דואר אלקטרוני
המשרד לירושלים ומורשתזאב אלקין
02-6587110
02-6587105
דואר אלקטרוני