משרדי הממשלה
     
 
 
ממשלת ישראל

ערוצים נוספים

שם המשרד   שרמטהמנכ"למטהטלפוןמטהפקסמטהצור קשר   מטה
משרד ראש הממשלהבנימין נתניהוהראל לוקר
02-6705555
02-6513955
דואר אלקטרוני
משרד החוץבנימין נתניהוניסים בן שטרית
02-5303519
02-5303704
דואר אלקטרוני
משרד הביטחוןמשה יעלוןדן הראל
03-6975384/6
03-6976716
דואר אלקטרוני
משרד האוצריאיר לפידיעל אנדורן
02-5317202
02-5695344
דואר אלקטרוני
משרד החינוךשי פירוןמיכל כהן
02-5602246
02-5602336
דואר אלקטרוני
משרד המשפטיםציפורה לבניאמי פלמור
02-6466533/5
02-6287757
דואר אלקטרוני
משרד הבריאותיעל גרמןארנון אופק
02-5081309
02-5655966
דואר אלקטרוני
משרד הפניםגדעון סערשוקי עמרני
02-6701412
02-5697989
דואר אלקטרוני
משרד הכלכלהנפתלי בנטעמית לנג
02-6662272
02-6662910
דואר אלקטרוני
משרד התחבורה והבטיחות בדרכיםישראל כ"ץעוזי יצחקי
02-6663030/1
02-6663033
דואר אלקטרוני
המשרד לביטחון הפניםיצחק אהרונוביץ'רותם פלג
02-5429946/7
02-5811551
דואר אלקטרוני
המשרד לקליטת עלייהסופה לנדברעודד פורר
02-6752689/90
02-5635840
דואר אלקטרוני
המשרד לשיתוף פעולה אזוריסילבן שלוםאורנה הוזמן-בכור
03-6060763
03-6060786
דואר אלקטרוני
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםסילבן שלוםאורנה הוזמן- בכור
02-5006718/9
02-5006720
דואר אלקטרוני
המשרד לפיתוח הנגב והגלילסילבן שלוםסיגל שאלתיאל הלוי
03-6060700
03-6958414
דואר אלקטרוני
משרד התרבות והספורטלימור לבנתאורלי פרומן
03-6367217
03-6883430
דואר אלקטרוני
משרד המדע, הטכנולוגיה והחלליעקב פריבינה בר-און
02-5411109
02-5825581
דואר אלקטרוני
משרד החקלאות ופיתוח הכפריאיר שמיררמי כהן
03-9485489
03-9485859
דואר אלקטרוני
משרד הבינוי והשיכוןאורי אריאלשלמה בן אליהו
02-5847106/7
02-5847688
דואר אלקטרוני
משרד הרווחה והשרותים החברתייםמאיר כהןיוסי סילמן
02-6752520
02-5632514
דואר אלקטרוני
משרד התיירותעוזי לנדאואמיר הלוי
02-6664266/7
02-6510358
דואר אלקטרוני
משרד התקשורתגלעד ארדןאבי ברגר
02-6706310/3
02-6240321
דואר אלקטרוני
המשרד לענייני מודיעין יובל שטייניץרון אלדדי
02-6705360
02-6703377
דואר אלקטרוני
משרד לנושאים אסטרטגיים יובל שטייניץיוסף קופרווסר
02-6773767
02-6517299
דואר אלקטרוני
המשרד לשירותי דתנפתלי בנטאלחנן גלט
02-5311171/0
02-6535469
דואר אלקטרוני
המשרד לאזרחים ותיקיםאורי אורבךאהרון אזולאי
02-6747022
026547034
דואר אלקטרוני
המשרד לירושלים והתפוצותנפתלי בנטדביר כהנא
02-5422100
02-5422124
 
המשרד להגנת העורףגלעד ארדןדן רונן
03-6977155
03-6976990
דואר אלקטרוני
המשרד להגנת הסביבהעמיר פרץדוד לפלר
02-6553720/2
02-6535939
דואר אלקטרוני