משרדי הממשלה
     
 
 
ממשלת ישראל

ערוצים נוספים

שם המשרד   שרמטהמנכ"למטהטלפוןמטהפקסמטהצור קשר   מטה
משרד ראש הממשלהבנימין נתניהו  
02-6705510
02-6703398
דואר אלקטרוני
משרד החוץבנימין נתניהו  
02-5303531
02-5303506
דואר אלקטרוני
משרד הביטחוןמשה יעלון  
03-6976663
03-6976218
דואר אלקטרוני
משרד האוצרמשה כחלון  
02-5317200
02-5695335
דואר אלקטרוני
משרד החינוךנפתלי בנט  
02-5602330
02-5602246
דואר אלקטרוני
משרד המשפטיםאיילת שקד  
02-6466527
02-6285438
דואר אלקטרוני
משרד הבריאותיעקב ליצמן  
02-5081325
02-5655993
דואר אלקטרוני
משרד הפניםסילבן שלום  
02-6701400
02-6703733
דואר אלקטרוני
משרד הכלכלהבנימין נתניהו (ממלא מקום)  
02-6662252
02-6662908
דואר אלקטרוני
משרד התחבורה והבטיחות בדרכיםישראל כ"ץ  
02-6663004
02-6663005
דואר אלקטרוני
המשרד לביטחון הפניםגלעד ארדן  
02-5428500
02-5428039
דואר אלקטרוני
המשרד לקליטת עלייהזאב אלקין  
02-6752691
02-5669244
דואר אלקטרוני
המשרד לשיתוף פעולה אזוריבנימין נתניהו  
03-6955669
03-6954156
דואר אלקטרוני
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםיובל שטייניץ  
02-5006712
02-5006715
דואר אלקטרוני
המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילאריה מכלוף דרעי  
03-6955669
03-6954156
דואר אלקטרוני
משרד התרבות והספורטמירי רגב  
03-6367222
03-6873361
דואר אלקטרוני
משרד המדע, הטכנולוגיה והחללאופיר אקוניס  
02-5411101
02-5811613
דואר אלקטרוני
משרד החקלאות ופיתוח הכפראורי אריאל  
03-9485800
03-9485835
דואר אלקטרוני
משרד הבינוי והשיכוןיואב גלנט  
02-5847655
02-5824111
דואר אלקטרוני
משרד הרווחה והשרותים החברתייםחיים כץ  
02-6752398
02-5666385
דואר אלקטרוני
משרד התיירותיריב לוין  
02-6664331
02-6514629
דואר אלקטרוני
משרד התקשורתבנימין נתניהו  
02-6706301
02-6240029
דואר אלקטרוני
המשרד לענייני מודיעין ישראל כ"ץ  
02-6663004
02-6663005
דואר אלקטרוני
המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברהגלעד ארדן  
02-6752691
02-5669244
דואר אלקטרוני
המשרד לשירותי דתדוד אזולאי  
02-5311101
02-5311308
דואר אלקטרוני
המשרד לשוויון חברתיגילה גמליאל  
02-6547003/4
02-6547035/6
דואר אלקטרוני
משרד התפוצותנפתלי בנט  
02-5422100
02-5422124
 
המשרד להגנת הסביבהאבי גבאי  
02-6553701
02-6535958
דואר אלקטרוני
המשרד לירושלים ומורשתזאב אלקין