ראש הממשלה החליט על מינויה של הוועדה המייעצת למועצה הלאומית לכלכלה
     
 
 
מרכז תקשורת

ערוצים נוספים

 
 
05/07/2009 
יום ראשון י"ג תמוז תשס"ט
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, החליט על מינויה של הוועדה המייעצת למועצה הלאומית לכלכלה. בראש הוועדה המייעצת יעמוד אורי יוגב, לשעבר הממונה על התקציבים במשרד האוצר וכיום יו"ר חברת וויטווטר.

הוועדה המייעצת תורכב ממומחים ומאישים בכירים בעלי ניסיון רב ממגוון התחומים: אקדמיה, חברה, תעשייה, מהמגזר הציבורי ומהמגזר העסקי.

חברי הוועדה הינם:
פרופ' מנואל טרכטנברג –  אוניברסיטת ת"א, ראש המועצה הלאומית לכלכלה היוצא.
מר דן פרופר – יו"ר חברת אסם.
מר ארז ויגודמן – מנכ"ל חב' מכתשים-אגן.
גב' מקסין פרסברג – מנכ"לית אינטל ישראל וסגנית נשיא אינטל העולמית.
מר יאיר המבורגר – יו"ר חב' הביטוח הראל.
פרופ' בן-ציון זילברפרב – אוניברסיטת בר אילן, מנכ"ל משרד האוצר לשעבר.
פרופ' רפי מלניק – המרכז הבינתחומי, הרצלייה.
ד"ר יגאל בן שלום – מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי לשעבר.
ד"ר מיכל חמו – מנכ"לית אלכ"א.
מר ויקטור מדינה- מנכ"ל משרד האוצר לשעבר ומנכ"ל בנק המזרחי לשעבר.
גב' זהבית כהן-יוסף – מנכ"לית קרן אייפקס ויו"ר חברת תנובה.
גב' טלי ירון-אלדר – שותפה במשרד עו"ד- תדמור ושות', נציבת מס הכנסה לשעבר.

הקמת הוועדה המייעצת אושרה בהחלטת ממשלה מס' 430 בספטמבר 2006, עת אושרה הקמת המועצה הלאומית לכלכלה. תפקידיה של הועדה המייעצת הינם לייעץ לראש הממשלה ולמועצה בתחומי פעילותה ולסייע לה בגיבוש המלצות מדיניות בנושאים שבטיפולה. בראש המועצה הלאומית לכלכלה יעמוד פרופ' יוג'ין קנדל.  הוועדה המייעצת תתכנס עם השלמת הליכי המינוי הפורמאליים.