תמיכות ממשלתיות
     
 
 

בהתאם להוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, גיבש משרד ראש הממשלה, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ובהתייעצות עם המועצות הציבוריות הרלוונטיות, מבחנים לחלוקת כספי התמיכות של משרד ראש הממשלה לתמיכה במוסדות ציבור המנציחים את זכרם ופועלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, זכרו ופועלו של זאב ז'בוטינסקי וזכרו ופועלו של בנימין זאב הרצל.

 


מבחנים למתן תמיכות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, לשנת 2015:

פרסום אודות סיוע בהגשת בקשות תמיכה לשנת 2015

בעקבות עלייתו לאוויר של פורטל התמיכות החדש ושדרוג מודול התמיכות במרכבה, לקראת הגשת בקשות התמיכה לשנת 2015, יבוצעו הפעולות הבאות שיסייעו לגופים הנתמכים בהגשת הבקשות:

1. מרכז תמיכה מקצועי – יופעל מרכז תמיכה מקצועי שייתן מענה בדוא"ל לגופים נתמכים בשאלות חשבונאיות ומקצועיות בלבד במועד הגשת בקשות התמיכה (2.11-17.12).
לצורך הפעלת המרכז, הוגדרה כתובת מייל הגופים הנתמכים ייעודית לנושא: tmichothelp@mof.gov.il
הגופים הנתמכים יפנו לכתובת המייל האמורה ויפרטו את שאלתם ואת פרטי ההתקשרות עימם (שם ומספר טלפון).

2. מרכזי להב"ה – יופעלו 15 מרכזי להב"ה בפיזור ברחבי הארץ (רשימת המרכזים מצורפת להלן) שיהיו זמינים לגופים מיום פרסום הקול קורא, ה 2.11.14. מרכזים אלו יתופעלו ע"י צוותים שתפקידם יהיה לסייע לגופים הנתמכים בהגשת בקשות התמיכה ואשר יהיו מצוידים במחשבים וסורקים.

3. דוגמאות במערכת – יצורפו דוגמאות בקבצי word למסמכים שיש להגיש.

4. כנסי הדרכה לגופים – יתקיימו כנסי הכשרה על המערכת לכלל הגופים הנתמכים.
 

לתשומת ליבכם: 

במועד הגשת בקשות התמיכה, ניתן לקבל סיוע בהגשת הבקשות במרכזי להב"ה הפרוסים ברחבי הארץ. רשימת המרכזים מפורסמת באתר המשרד. בנוסף, יופעל מרכז תמיכה מקצועי שייתן מענה בשאלות מקצועיות בלבד במייל tmichothelp@mof.gov.il.
במידה שמתקבלת הודעה כי הכרטיס אינו תקין או בכל בעיה אחרת הקשורה בגישה לפורטל התמיכות יש לפנות למרכז התמיכה במרכב"ה בטלפון: 02-5012443.
גופים חדשים, המבקשים להגיש בקשה לתמיכה ממשרד ראש הממשלה באמצעות פורטל התמיכות, יפנו למרכזת ועדת התמיכות, בטלפון מס' 6707122- 02 או לכתובת: ofirah@pmo.gov.il  לקבלת המשך ההנחיות הנדרשות.

רשימת מרכזי להב"ה 

מדריך כיס להגשת בקשה לתמיכה

הנחיות להגשת בקשת תמיכה לשנת 2015

ניתן לעניין בנוהל באתר התמיכות הממשלתי בכתובת: www.tmichot.gov.il

 

בהצלחה

 


 

תמיכות במוסדות ציבור המנציחים את נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה שהלכו לבית עולמם

תיאורמטהקובץ להורדה   קבצים מצורפיםמטה
קול קורא למבחנים למתן תמיכות- במוסדות ציבור המנציחים את נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה לשנת 2015 קול קורא למבחנים למתן תמיכות- במוסדות ציבור לשנת 2015
 
מבחני תמיכה במוסדות ציבור המנציחים את נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש הממשלה במוסדות ציבור
 
טפסים מעודכנים 2015 - למבחני תמיכה במוסדות ציבור המנציחים את נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה בקשות תמיכה עבור פעילויות הנצחה של נשיאים וראשי ממשלה לשנת 2015
 

תמיכות לזכרו ופועלו של בנימין זאב הרצל

תיאורמטהקובץ להורדה   קבצים מצורפיםמטה
תחום פעולה מרכזי לשנת 2015 - "הרצל בכרזות" תחום פעולה מרכזי לשנת 2015 - "הרצל בכרזות"
 
קול קורא למבחנים למתן תמיכות- במוסדות ציבור המנציחים את זכרו ופועלו של בנימין זאב הרצל ז"ל לשנת 2015 קול קורא למבחנים למתן תמיכות- במוסדות ציבור לשנת 2015
 
מבחני תמיכה במוסדות ציבור המנציחים את זכרו ופועלו של בנימין זאב הרצל ז"ל מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור הפועלים לציון זכרו ופועלו של בנימין זאב הרצל
 
טפסים להגשת בקשת תמיכה בנושא בנימין זאב הרצל ז"ל לשנת 2015 בקשת תמיכה לשנת 2015 למוסדות ציבור הפועלים לזכרו ופועלו של בנימין זאב הרצל
 

תמיכות לזכרו ופועלו של זאב ז'בוטינסקי

תיאורמטהקובץ להורדה   קבצים מצורפיםמטה
תחום פעולה מרכזי לשנת 2015 - טרם נקבע תחום פעולה מרכזי 2015
 
קול קורא למבחנים למתן תמיכות- במוסדות ציבור המנציחים את זכרו של זאב ז'בוטינסקי ז"ל לשנת 2015 קול קורא למבחנים למתן תמיכות- במוסדות ציבור לשנת 2015
 
מבחנים לקבלת כספי תמיכות של מוסדות ציבור הפועלים לציון זכרו ופועלו של זאב ז'בוטינסקי ז"ל מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור הפועלים לציון זכרו ופועלו של זאב ז
 
טפסים להגשת בקשת תמיכה לשנת 2014 למוסדות ציבור הפועלים לזכרו ופועלו של זאב ז'בוטינסקי טפסים להגשת בקשת תמיכה לשנת 2014 למוסדות ציבור הפועלים לזכרו ופועלו של זאב ז
 

תמיכות לזכרו ופועלו של השר רחבעם זאבי ז"ל (גנדי)

תיאורמטהקובץ להורדה   קבצים מצורפיםמטה
קול קורא להגשת בקשות תמיכה לשנת 2015 בנושא רחבעם זאבי (גנדי) ז"ל קול קורא למבחנים למתן תמיכות- במוסדות ציבור לשנת 2015
 
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור המנציחים את זכרו ופועלו של השר רחבעם זאבי (גנדי) ז"ל תיק : 14 א
 
טפסים להגשת בקשת תמיכה בנושא השר רחבעם זאבי (גנדי) לשנת 2015 טפסים להגשת בקשת תמיכה בנושא השר רחבעם זאבי (גנדי) לשנת 2015
 

הגשת בקשה לתמיכה מקרן עזבונות לשנת 2015

תיאורמטהקובץ להורדה   קבצים מצורפיםמטה
דווח על קבלת ההקצבה לצרף לבקשת התמיכה 2015 דווח על קבלת ההקצבה לצרף לבקשת התמיכה 2015
 
הנחיות להגשת בקשות תמיכה עזבונות 2015 הנחיות להגשת בקשות תמיכה עזבונות 2015
 
טופס בקשה לתמיכה מקרן העזבזונות שנת 2015 טופס להגשת בקשה לתמיכה - 2015
 
מודעה של ועדת העזבונות הגשת בקשות עזבונות 2015 מודעה של ועדת העזבונות הגשת בקשות עזבונות 2015
 
רשימת עזבונות מיועדים שנת 2015 רשימת עזבונות מיועדים שנת 2015