תמיכות ממשלתיות
     
 
 

בהתאם להוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, גיבש משרד ראש הממשלה, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ובהתייעצות עם המועצות הציבוריות הרלוונטיות, מבחנים לחלוקת כספי התמיכות של משרד ראש הממשלה לתמיכה במוסדות ציבור המנציחים את זכרם ופועלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, זכרו ופועלו של זאב ז'בוטינסקי וזכרו ופועלו של בנימין זאב הרצל.

 


מבחנים למתן תמיכות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, לשנת 2016:

פרסום אודות סיוע בהגשת בקשות תמיכה לשנת 2016

לקראת הגשת הבקשות לתמיכה לשנת 2016, הוקם מרכז תמיכה מקצועי שיספק מענה לשאלות מהותיות הנוגעות למילוי בקשות התמיכה.
מרכז  התמיכה המקצועי יפעל מיום פרסום הקולות קוראים, 15.10.15 ועד למועד סיום הגשת הבקשות, 1.12.15.

שאלות למרכז תמיכה יש להעביר לכתובת המייל tmichothelp@mof.gov.il.

גופים חדשים, המבקשים להגיש בקשה לתמיכה ממשרד ראש הממשלה באמצעות פורטל התמיכות, יפנו למרכזת ועדת התמיכות, בטלפון מס' 6707122- 02 או לכתובת: ofirah@pmo.gov.il  לקבלת המשך ההנחיות הנדרשות.

לשימושכם:

נוהל חדש - ועדת התמיכות

לאתר המועצה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה

עיקרי השינויים שנעשו בנוהל

מדריך להתקנת כרטיס חכם לעבודה בפורטל מרכבה

מדריך כיס להגשת בקשה לתמיכה

הנחיות להגשת בקשת תמיכה לשנת 2016

דגשים חשבונאים לבקשות תמיכה לשנת 2016

ניתן לעניין בנוהל באתר התמיכות הממשלתי בכתובת: www.tmichot.gov.il

 

בהצלחה

 


 

תמיכות במוסדות ציבור המנציחים את נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה שהלכו לבית עולמם

תיאורמטהקובץ להורדה   קבצים מצורפיםמטה
קול קורא למבחנים למתן תמיכות- במוסדות ציבור המנציחים את נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה לשנת 2016 <a class="DLFLink" href="/Documents/kolkore2016.pdf">kolkore2016.pdf </a>
 
מבחני תמיכה במוסדות ציבור המנציחים את נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש הממשלה במוסדות ציבור
 
טפסים מעודכנים 2016 - למבחני תמיכה במוסדות ציבור המנציחים את נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה טופס לבקשות תמיכה עבור פעילויות הנצחה של נשיאים וראשי ממשלה שהלכו לבית עולמם לשנת הכספים 2016
 

תמיכות לזכרו ופועלו של בנימין זאב הרצל

תיאורמטהקובץ להורדה   קבצים מצורפיםמטה
תחום פעולה מרכזי לשנת 2016 תחום פעולה מרכזי 2016
 
קול קורא למבחנים למתן תמיכות- במוסדות ציבור המנציחים את זכרו ופועלו של בנימין זאב הרצל ז"ל לשנת 2016 <a class="DLFLink" href="/Documents/kolkore2016.pdf">kolkore2016.pdf </a>
 
מבחני תמיכה במוסדות ציבור המנציחים את זכרו ופועלו של בנימין זאב הרצל ז"ל מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור הפועלים לציון זכרו ופועלו של בנימין זאב הרצל
 
טפסים להגשת בקשת תמיכה בנושא בנימין זאב הרצל ז"ל לשנת 2016 טפסים להגשת בקשת תמיכה בנושא בנימין זאב הרצל לשנת 2016
 

תמיכות לזכרו ופועלו של זאב ז'בוטינסקי

תיאורמטהקובץ להורדה   קבצים מצורפיםמטה
תחום פעולה מרכזי לשנת 2016 - טרם נקבע תחום פעולה מרכזי 2015
 
קול קורא למבחנים למתן תמיכות- במוסדות ציבור המנציחים את זכרו של זאב ז'בוטינסקי ז"ל לשנת 2016 <a class="DLFLink" href="/Documents/kolkore2016.pdf">kolkore2016.pdf </a>
 
מבחנים לקבלת כספי תמיכות של מוסדות ציבור הפועלים לציון זכרו ופועלו של זאב ז'בוטינסקי ז"ל מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור הפועלים לציון זכרו ופועלו של זאב ז
 
טפסים להגשת בקשת תמיכה לשנת 2016 למוסדות ציבור הפועלים לזכרו ופועלו של זאב ז'בוטינסקי טפסים להגשת בקשת תמיכה לשנת 2016 למוסדות ציבור הפועלים לזכרו ופועלו של זאב ז
 

תמיכות לזכרו ופועלו של השר רחבעם זאבי ז"ל (גנדי)

תיאורמטהקובץ להורדה   קבצים מצורפיםמטה
קול קורא להגשת בקשות תמיכה לשנת 2016 בנושא רחבעם זאבי (גנדי) ז"ל <a class="DLFLink" href="/Documents/kolkore2016.pdf">kolkore2016.pdf </a>
 
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור המנציחים את זכרו ופועלו של השר רחבעם זאבי (גנדי) ז"ל תיק : 14 א
 
טפסים להגשת בקשת תמיכה בנושא השר רחבעם זאבי (גנדי) לשנת 2016 טפסים להגשת בקשת תמיכה בנושא השר רחבעם זאבי (גנדי) לשנת 2016
 

תמיכות במוסדות ציבור העוסקים בפעולות הכנה לגיור

תיאורמטהקובץ להורדה   קבצים מצורפיםמטה
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור העוסקים בפעולות הכנה לגיור מבחנים לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור  העוסקים בפעולות הכנה לגיור
 
קול קורא לשנת 2016 <a class="DLFLink" href="/Documents/kolkoreG2016.pdf">kolkoreG2016.pdf </a>
 
טופס בקשת תמיכה בפעילות הכנה לקראת גיור לשנת 2016 טפסים להגשת בקשת תמיכה לשנת 2013 למוסדות ציבור העוסקים בפעולות הכנה לגיור