החלטות ממשלה
     
 
 
מזכירות הממשלה

ערוצים נוספים

 
 

הממשלה מקיימת את ישיבתה השבועית בכל יום א' בשבוע. בישיבות הממשלה נמסרות סקירות בנושאים שונים וכן עולות לדיון הצעות להחלטה שהוגשו על ידי השרים והועמדו בסדר יומה של הממשלה. מרגע שאישרה הממשלה הצעת להחלטה, היא הופכת להחלטת ממשלה ועל השרים לבצעה.

ההצעות להחלטות לדיון מוגשות בכתב על ידי השרים השונים לכל המאוחר עד יום ד' בשבוע. ההצעות להחלטה שהוגשו ואושרו על ידי ראש הממשלה נרשמות על סדר יומה של הממשלה והן מופצות לעיון השרים, ביחד עם סדר היום, לפחות 48 שעות לפני ישיבת הממשלה.
החלטות ועדות השרים מקבלות תוקף של החלטות ממשלה כעבור שבועיים מיום הפצתן לשרים, אם לא התקבל עליהן ערר על ידי אחד מחברי הממשלה.

כל החלטה מקבלת מספר סידורי.
אופן קבלת ההחלטות מפורט ב"תקנון לעבודת הממשלה
".


חיפוש החלטות ממשלה

תקופה:

מתאריך
עד תאריך
הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו בחר ממשלהניתן להזין תאריך בפורמט dd/MM/yyyy

wpGovDecisionCQWP_SearchResults

תוצאות 10 - 1 מתוך 1475 תוצאות
הסמכת ועדת השרים לענייני דיור (קבינט הדיור) להכריז על מתחמים מועדפים לדיור
 החלטה מספר  2022 של הממשלה מיום 21.09.2014
אישור מינוי מנהלת הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי (רשפ"ת) במשרד הכלכלה
 החלטה מספר  2021 של הממשלה מיום 21.09.2014
נסיעת ראש הממשלה לארצות הברית
 החלטה מספר  2019 של הממשלה מיום 21.09.2014 .
תכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה
 החלטה מספר 2017 של הממשלה מיום 21.09.2014
מינוי מנהל כללי של משרד החוץ
 החלטה מספר  2014 של הממשלה מיום 21.09.2014
הכרזה על רצועת עזה כ"שטח אויב" לפי חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב - 1952
 החלטה מספר  2016 של הממשלה מיום 21.09.2014
פטור מאשרות לאזרחי הרפובליקה של מולדובה המחזיקים בדרכונים לאומיים ביומטריים
 החלטה מספר  2015 של הממשלה מיום 21.09.2014
הארכת תקופת כהונה לחבר במועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי
 החלטה מספר  2012 של הממשלה מיום 18.09.2014
מינוי חבר במועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין
 החלטה מספר  2011 של הממשלה מיום 18.09.2014
הארכת השתתפות בתשלום דמי חבר לארגון UN WOMEN של האו"ם
 החלטה מספר  2010 של הממשלה מיום 18.09.2014
דף ראשון דף קודם
לדף הקודם
הבא לעמוד אחרון