החלטות ממשלה
     
 
 
מזכירות הממשלה
 

הממשלה מקיימת את ישיבתה השבועית בכל יום א' בשבוע. בישיבות הממשלה נמסרות סקירות בנושאים שונים וכן עולות לדיון הצעות להחלטה שהוגשו על ידי השרים והועמדו בסדר יומה של הממשלה. מרגע שאישרה הממשלה הצעת להחלטה, היא הופכת להחלטת ממשלה ועל השרים לבצעה.

ההצעות להחלטות לדיון מוגשות בכתב על ידי השרים השונים לכל המאוחר עד יום ד' בשבוע. ההצעות להחלטה שהוגשו ואושרו על ידי ראש הממשלה נרשמות על סדר יומה של הממשלה והן מופצות לעיון השרים, ביחד עם סדר היום, לפחות 48 שעות לפני ישיבת הממשלה.
החלטות ועדות השרים מקבלות תוקף של החלטות ממשלה כעבור שבועיים מיום הפצתן לשרים, אם לא התקבל עליהן ערר על ידי אחד מחברי הממשלה.

כל החלטה מקבלת מספר סידורי.
אופן קבלת ההחלטות מפורט ב"תקנון לעבודת הממשלה
".


חיפוש החלטות ממשלה

תקופה:

מתאריך
עד תאריך
הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו בחר ממשלהניתן להזין תאריך בפורמט dd/MM/yyyy

wpGovDecisionCQWP_SearchResults

תוצאות 10 - 1 מתוך 1711 תוצאות
נסיעת ראש הממשלה לאיטליה
 החלטה מספר  2333 של הממשלה מיום 14.12.2014
תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזים והצ'רקסים
 החלטה מספר  2332 של הממשלה מיום 14.12.2014
קידום שוויון מגדרי והטמעת חשיבה מגדרית
 החלטה מספר  2331 של הממשלה מיום 14.12.2014
"תוכנית מורשה" - המשך קיום סיורים לימודיים בישראל לסטודנטים יהודים בשנים 2015-2014
 החלטה מספר  2329 של הממשלה מיום 14.12.2014
חיבור מפרץ חיפה לתשתיות הגז הטבעי
 החלטה מספר  2328 של הממשלה מיום 14.12.2014
מינוי מנהל רשות העתיקות
 החלטה מספר  2326 של הממשלה מיום 14.12.2014
מינוי ראש המטה הכללי של צה"ל
 החלטה מספר  2325 של הממשלה מיום 14.12.2014
הגברת התחרות וייעול תהליכי האסדרה בתחום היבוא
 החלטה מספר  יקר/14 של ועדת שרים לענייני יוקר המחייה, הריכוזיות ועידוד התחרותיות במשק מיום 01.12.2014 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 11.12.2014 ומספרה הוא 2318(יקר/14).
 
הצעת חוק העונשין (תיקון - פניה למוקד חירום והצלה בקריאת שווא לעזרה), התשע"ד-2014 של חה"כ ניסן סלומינסקי (פ/2613)
 החלטה מספר  חק/1264 של ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 23.11.2014 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 11.12.2014 ומספרה הוא 2316(חק/1264).
הצעת חוק העונשין (תיקון - הוראות בעניין הפסקת הריונות), התשע"ג-2013 של חה"כ זאב נסים ואחרים (פ/1540)
 החלטה מספר  חק/1261 של ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 23.11.2014 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 11.12.2014 ומספרה הוא 2315(חק/1261).
דף ראשון דף קודם
לדף הקודם
הבא לעמוד אחרון