החלטות ממשלה
     
 
 
מזכירות הממשלה

ערוצים נוספים

 
 

הממשלה מקיימת את ישיבתה השבועית בכל יום א' בשבוע. בישיבות הממשלה נמסרות סקירות בנושאים שונים וכן עולות לדיון הצעות להחלטה שהוגשו על ידי השרים והועמדו בסדר יומה של הממשלה. מרגע שאישרה הממשלה הצעת להחלטה, היא הופכת להחלטת ממשלה ועל השרים לבצעה.

ההצעות להחלטות לדיון מוגשות בכתב על ידי השרים השונים לכל המאוחר עד יום ד' בשבוע. ההצעות להחלטה שהוגשו ואושרו על ידי ראש הממשלה נרשמות על סדר יומה של הממשלה והן מופצות לעיון השרים, ביחד עם סדר היום, לפחות 48 שעות לפני ישיבת הממשלה.
החלטות ועדות השרים מקבלות תוקף של החלטות ממשלה כעבור שבועיים מיום הפצתן לשרים, אם לא התקבל עליהן ערר על ידי אחד מחברי הממשלה.

כל החלטה מקבלת מספר סידורי.
אופן קבלת ההחלטות מפורט ב"תקנון לעבודת הממשלה
".


חיפוש החלטות ממשלה

תקופה:

מתאריך
עד תאריך
הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו בחר ממשלהניתן להזין תאריך בפורמט dd/MM/yyyy

wpGovDecisionCQWP_SearchResults

תוצאות 10 - 1 מתוך 1441 תוצאות
תכנית לחיזוק הביטחון האישי במועצות האזוריות
 החלטה מספר  1973 של הממשלה מיום 14.08.2014 .
גיבוש תכנית למאבק באלימות ועדכון מדד האלימות בישראל
 החלטה מספר  1972 של הממשלה מיום 14.08.2014 .
פטור מחובת מכרז למשרת המנהל הכללי של רשות מרכזים רפואיים והוספת המשרה לרשימת המשרות שבתוספת לחוק
 החלטה מספר  1971 של הממשלה מיום 14.08.2014 .
אשרור הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה הקואופרטיבית של גויאנה בדבר פטור למחזיקים בדרכונים דפלומטיים ודרכוני שירות
 החלטה מספר  1970 של הממשלה מיום 14.08.2014 .
מינוי נציג ציבור במועצת הרשות הממשלתית למים וביוב
 החלטה מספר  1969 של הממשלה מיום 14.08.2014 .
הקמת ישוב חדש במועצה אזורית גליל תחתון
 
החלטה מספר  פש/43 של ועדת השרים לענייני פנים, שירותים ושלטון מקומי מיום 27.07.2014 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 14.08.2014 ומספרה הוא 1968(פש/43).
עיבוי התוכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנים 2016-2014
 החלטה מספר  1965 של הממשלה מיום 10.08.2014
הקמת כפר סטודנטים בשדרות
 החלטה מספר  1964 של הממשלה מיום 10.08.2014
מינוף כלכלי-חברתי והתיישבותי של יישובי הדרום ועוטף עזה
 החלטה מספר  1963 של הממשלה מיום 10.08.2014
הקמת קרן להוקרה, סיוע ותגמול לחיילי מילואים ששירתו במבצע "צוק איתן"
 החלטה מספר  1962 של הממשלה מיום 10.08.2014
דף ראשון דף קודם
לדף הקודם
הבא לעמוד אחרון