החלטות ממשלה
     
 
 
מזכירות הממשלה
 

הממשלה מקיימת את ישיבתה השבועית בכל יום א' בשבוע. בישיבות הממשלה נמסרות סקירות בנושאים שונים וכן עולות לדיון הצעות להחלטה שהוגשו על ידי השרים והועמדו בסדר יומה של הממשלה. מרגע שאישרה הממשלה הצעת להחלטה, היא הופכת להחלטת ממשלה ועל השרים לבצעה.

ההצעות להחלטות לדיון מוגשות בכתב על ידי השרים השונים לכל המאוחר עד יום ד' בשבוע. ההצעות להחלטה שהוגשו ואושרו על ידי ראש הממשלה נרשמות על סדר יומה של הממשלה והן מופצות לעיון השרים, ביחד עם סדר היום, לפחות 48 שעות לפני ישיבת הממשלה.
החלטות ועדות השרים מקבלות תוקף של החלטות ממשלה כעבור שבועיים מיום הפצתן לשרים, אם לא התקבל עליהן ערר על ידי אחד מחברי הממשלה.

כל החלטה מקבלת מספר סידורי.
אופן קבלת ההחלטות מפורט ב"תקנון לעבודת הממשלה".


לתשומת לבכם,
החלטות הממשלה מפורסמות באתר החל משנת 2004.
לקבלת החלטות מתאריכים מוקדמים יותר, ניתן לפנות דרך
טופס פניות הציבור.חיפוש החלטות ממשלה

תקופה:

מתאריך
עד תאריך
הממשלה ה - 34 בנימין נתניהו בחר ממשלהניתן להזין תאריך בפורמט dd/MM/yyyy

wpGovDecisionCQWP_SearchResults

תוצאות 10 - 1 מתוך 1204 תוצאות
שינויים בהרכב ועדת השרים לענייני עלייה וקליטה
 החלטה מספר  1564 של הממשלה מיום 21.06.2016
הצעה למינוי חברים במועצה להשכלה גבוהה
 החלטה מספר  1563 של הממשלה מיום 21.06.2016
סיוע מיוחד לשנת 2016 לאזור יהודה ושומרון
 החלטה מספר  1561 של הממשלה מיום 19.06.2016
יעדים בתחום החינוך בקרב אוכלוסיית המיעוטים
 החלטה מספר  1560 של הממשלה מיום 19.06.2016
חיזוק אכיפת דיני תכנון ובנייה
 החלטה מספר  1559 של הממשלה מיום 19.06.2016
יישום הסכמים קואליציוניים
 החלטה מספר  1558 של הממשלה מיום 19.06.2016
טיוטת חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים (תיקון מס'...) התשע"ו-2016 - הסמכת ועדת השרים לענייני חקיקה
 החלטה מספר  1557 של הממשלה מיום 19.06.2016
עידוד תוספת של חדרי אירוח עממיים באמצעות מענק מנהלי
 החלטה מספר  1556 של הממשלה מיום 19.06.2016
מינוי קונסול כללי בלוס אנג'לס, ארצות הברית
 החלטה מספר  1555 של הממשלה מיום 19.06.2016
נסיעת שר וקביעת ממלא-מקום של שר
 החלטה מספר  1553 של הממשלה מיום 17.06.2016
דף ראשון דף קודם
לדף הקודם
הבא לעמוד אחרון