החלטות ממשלה
     
 
 
מזכירות הממשלה
 

הממשלה מקיימת את ישיבתה השבועית בכל יום א' בשבוע. בישיבות הממשלה נמסרות סקירות בנושאים שונים וכן עולות לדיון הצעות להחלטה שהוגשו על ידי השרים והועמדו בסדר יומה של הממשלה. מרגע שאישרה הממשלה הצעת להחלטה, היא הופכת להחלטת ממשלה ועל השרים לבצעה.

ההצעות להחלטות לדיון מוגשות בכתב על ידי השרים השונים לכל המאוחר עד יום ד' בשבוע. ההצעות להחלטה שהוגשו ואושרו על ידי ראש הממשלה נרשמות על סדר יומה של הממשלה והן מופצות לעיון השרים, ביחד עם סדר היום, לפחות 48 שעות לפני ישיבת הממשלה.
החלטות ועדות השרים מקבלות תוקף של החלטות ממשלה כעבור שבועיים מיום הפצתן לשרים, אם לא התקבל עליהן ערר על ידי אחד מחברי הממשלה.

כל החלטה מקבלת מספר סידורי.
אופן קבלת ההחלטות מפורט ב"תקנון לעבודת הממשלה".


לתשומת לבכם,
החלטות הממשלה מפורסמות באתר החל משנת 2004.
לקבלת החלטות מתאריכים מוקדמים יותר, ניתן לפנות דרך
טופס פניות הציבור.חיפוש החלטות ממשלה

תקופה:

מתאריך
עד תאריך
הממשלה ה - 34 בנימין נתניהו בחר ממשלהניתן להזין תאריך בפורמט dd/MM/yyyy

wpGovDecisionCQWP_SearchResults

תוצאות 10 - 1 מתוך 1099 תוצאות
הסכם בילטרלי בין ישראל לבין יפן לעידוד ולהגנה על השקעות
 החלטה מספר  1437 של הממשלה מיום 04.05.2016
אישור מינוי המנהל הכללי לרבנות הראשית לישראל
 החלטה מספר  1436 של הממשלה מיום 04.05.2016
מינוי המנהל הכללי של משרד הביטחון
 החלטה מספר  1435 של הממשלה מיום 04.05.2016
הארכת מינוי ממלא מקום מזכיר הממשלה
 החלטה מספר  1432 של הממשלה מיום 03.05.2016
מתן היתר לקבלת תרומות לרשות הארצית לכבאות והצלה
 החלטה מספר  1431 של הממשלה מיום 28.04.2016
אשרור הסכם מסגרת בין סוכנות החלל הישראלית לבין המרכז הגרמני לחקר החלל (Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt) בדבר שיתוף פעולה במדעי החלל ובטכנולוגיה לשימוש בחלל החיצון למטרות שלום
 החלטה מספר  1430 של הממשלה מיום 28.04.2016
אישור מינוי יושבי ראש ועדות מחוזיות לתכנון ולבנייה במחוז ירושלים ובמחוז צפון
 החלטה מספר  1429 של הממשלה מיום 21.04.2016
אישור מינוי מנהל אגף בכיר - חלל במשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל
 החלטה מספר  1428 של הממשלה מיום 21.04.2016
ביטול פטור ממכרז פומבי למשרת ראש אגף בכיר מורשת (תכנית העצמת תשתיות מורשת לאומית) וגריעת המשרה מן התוספת לחוק
 החלטה מספר  1427 של הממשלה מיום 21.04.2016
פטור ממכרז למשרות ביטחוניות במשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה
 החלטה מספר  1426 של הממשלה מיום 21.04.2016
דף ראשון דף קודם
לדף הקודם
הבא לעמוד אחרון