החלטות ממשלה
     
 
 
מזכירות הממשלה

ערוצים נוספים

 
 

הממשלה מקיימת את ישיבתה השבועית בכל יום א' בשבוע. בישיבות הממשלה נמסרות סקירות בנושאים שונים וכן עולות לדיון הצעות להחלטה שהוגשו על ידי השרים והועמדו בסדר יומה של הממשלה. מרגע שאישרה הממשלה הצעת להחלטה, היא הופכת להחלטת ממשלה ועל השרים לבצעה.

ההצעות להחלטות לדיון מוגשות בכתב על ידי השרים השונים לכל המאוחר עד יום ד' בשבוע. ההצעות להחלטה שהוגשו ואושרו על ידי ראש הממשלה נרשמות על סדר יומה של הממשלה והן מופצות לעיון השרים, ביחד עם סדר היום, לפחות 48 שעות לפני ישיבת הממשלה.
החלטות ועדות השרים מקבלות תוקף של החלטות ממשלה כעבור שבועיים מיום הפצתן לשרים, אם לא התקבל עליהן ערר על ידי אחד מחברי הממשלה.

כל החלטה מקבלת מספר סידורי.
אופן קבלת ההחלטות מפורט ב"תקנון לעבודת הממשלה
".


חיפוש החלטות ממשלה

תקופה:

מתאריך
עד תאריך
הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו בחר ממשלהניתן להזין תאריך בפורמט dd/MM/yyyy

wpGovDecisionCQWP_SearchResults

תוצאות 10 - 1 מתוך 1462 תוצאות
אשרור הסכם בדבר שיתוף פעולה בבריאות בעלי חיים והסגר בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה הסוציאליסטית של וייטנאם
 החלטה מספר  2002 של הממשלה מיום 05.09.2014
מינוי מנכ''ל מרכזים רפואיים ממשלתיים
 החלטה מספר  2001 של הממשלה מיום 05.09.2014
שינוי סדר העדיפויות בתקציב 2014 - מימון עלויות מבצע "צוק איתן" והשלכותיו
 החלטה מספר  1998 של הממשלה מיום 31.08.2014
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד העלייה והקליטה
 החלטה מספר  חק/1115 של ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 14.08.2014 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 29.08.2014 ומספרה הוא 1996(חק/1115).
תכנית מתאר ארצית לטורבינות רוח - תמ"א 10/ ד/ 12
 החלטה מספר  פש/45 של ועדת השרים לענייני פנים, שירותים ושלטון מקומי מיום 17.08.2014 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 28.08.2014 ומספרה הוא 1995(פש/45).
פטור מחובת מכרז למשרות של אנשי דת דרוזים באגף לעדות דתיות במשרד הפנים
 החלטה מספר  1994 של הממשלה מיום 28.08.2014
פטור מחובת מכרז למשרות של אנשי דת מוסלמיים באגף לעדות דתיות במשרד הפנים
 החלטה מספר  1993 של הממשלה מיום 28.08.2014
מינוי המנהל הכללי למשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל
 החלטה מספר  1992 של הממשלה מיום 28.08.2014
נסיעת שר
 החלטה מספר  רהמ/31 של ראש הממשלה מיום 25.08.2014 .
הארכת הטיפול הנקודתי בתחום החינוך בעיר לוד לשנים התשע"ה - התשע"ז
 החלטה מספר  1987 של הממשלה מיום 22.08.2014 .
דף ראשון דף קודם
לדף הקודם
הבא לעמוד אחרון