החלטות ממשלה
     
 
 
מזכירות הממשלה
 

הממשלה מקיימת את ישיבתה השבועית בכל יום א' בשבוע. בישיבות הממשלה נמסרות סקירות בנושאים שונים וכן עולות לדיון הצעות להחלטה שהוגשו על ידי השרים והועמדו בסדר יומה של הממשלה. מרגע שאישרה הממשלה הצעת להחלטה, היא הופכת להחלטת ממשלה ועל השרים לבצעה.

ההצעות להחלטות לדיון מוגשות בכתב על ידי השרים השונים לכל המאוחר עד יום ד' בשבוע. ההצעות להחלטה שהוגשו ואושרו על ידי ראש הממשלה נרשמות על סדר יומה של הממשלה והן מופצות לעיון השרים, ביחד עם סדר היום, לפחות 48 שעות לפני ישיבת הממשלה.
החלטות ועדות השרים מקבלות תוקף של החלטות ממשלה כעבור שבועיים מיום הפצתן לשרים, אם לא התקבל עליהן ערר על ידי אחד מחברי הממשלה.

כל החלטה מקבלת מספר סידורי.
אופן קבלת ההחלטות מפורט ב"תקנון לעבודת הממשלה
".

לתשומת לבכם,
החלטות הממשלה מפורסמות באתר החל משנת 2004.
לקבלת החלטות מתאריכים מוקדמים יותר, ניתן לפנות דרך
טופס פניות הציבור.חיפוש החלטות ממשלה

תקופה:

מתאריך
עד תאריך
הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו בחר ממשלהניתן להזין תאריך בפורמט dd/MM/yyyy

wpGovDecisionCQWP_SearchResults

תוצאות 10 - 1 מתוך 1849 תוצאות
הכרה זמנית ב"מכללה האקדמית לחברה ואומניות" כמוסד להשכלה גבוהה
 החלטה מספר  2507 של הממשלה מיום 12.05.2015 .
טיוטת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 3 והוראת שעה לכנסת ה-20)
 החלטה מספר  2506 של הממשלה מיום 10.05.2015 .
אישור צו חסינויות וזכויות יתר (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות) (הכנס ה-58 של החטיבה האזורית האירופית של ארגון התיירות העולמי והסמינר אודות "טכנולוגיות ניידות לשיפור החוויה התיירותית", מאי 2015), התשע"ה-2015
 החלטה מספר  2504 של הממשלה מיום 06.05.2015
נסיעת נשיא המדינה לגרמניה
 החלטה מספר  2503 של הממשלה מיום 03.05.2015
תכנית הפעולה בנושא ממשל פתוח לשנים 2017-2015
 החלטה מספר  2498 של הממשלה מיום 28.04.2015
מינויים במועצה המינהלית בבנק ישראל
 החלטה מספר  2497 של הממשלה מיום 28.04.2015
הארכת כהונתו של ראש הוועדה לאנרגיה אטומית
 החלטה מספר  2496 של הממשלה מיום 28.04.2015
אישור מינוי ראש רשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה
 החלטה מספר  2495 של הממשלה מיום 28.04.2015
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן
 החלטה מספר  2494 של הממשלה מיום 19.04.2015
הארכת כהונת נציב בתי הסוהר
 החלטה מספר  2491 של הממשלה מיום 14.04.2015
דף ראשון דף קודם
לדף הקודם
הבא לעמוד אחרון