החלטות ממשלה
     
 
 
מזכירות הממשלה
 

הממשלה מקיימת את ישיבתה השבועית בכל יום א' בשבוע. בישיבות הממשלה נמסרות סקירות בנושאים שונים וכן עולות לדיון הצעות להחלטה שהוגשו על ידי השרים והועמדו בסדר יומה של הממשלה. מרגע שאישרה הממשלה הצעת להחלטה, היא הופכת להחלטת ממשלה ועל השרים לבצעה.

ההצעות להחלטות לדיון מוגשות בכתב על ידי השרים השונים לכל המאוחר עד יום ד' בשבוע. ההצעות להחלטה שהוגשו ואושרו על ידי ראש הממשלה נרשמות על סדר יומה של הממשלה והן מופצות לעיון השרים, ביחד עם סדר היום, לפחות 48 שעות לפני ישיבת הממשלה.
החלטות ועדות השרים מקבלות תוקף של החלטות ממשלה כעבור שבועיים מיום הפצתן לשרים, אם לא התקבל עליהן ערר על ידי אחד מחברי הממשלה.

כל החלטה מקבלת מספר סידורי.
אופן קבלת ההחלטות מפורט ב"תקנון לעבודת הממשלה".


לתשומת לבכם,
החלטות הממשלה מפורסמות באתר החל משנת 2004.
לקבלת החלטות מתאריכים מוקדמים יותר, ניתן לפנות דרך
טופס פניות הציבור.חיפוש החלטות ממשלה

תקופה:

מתאריך
עד תאריך
הממשלה ה - 34 בנימין נתניהו בחר ממשלהניתן להזין תאריך בפורמט dd/MM/yyyy

wpGovDecisionCQWP_SearchResults

תוצאות 10 - 1 מתוך 80 תוצאות
אירועים לציון חלוף עשור ממועד פינוי חבל עזה וצפון השומרון
 החלטה מספר  107 של הממשלה מיום 22.06.2015
אשרור הסכם בין ממשלת ישראל לבין הרפובליקה של צרפת בדבר חסינויות וזכויות יתר לחברי הכוח הצבאי שישתתפו בתרגיל צבאי משותף בין הימים 25-23 ביוני 2015 ואישור צו חסינויות וזכויות יתר ביחס לתרגיל זה
 החלטה מספר  106 של הממשלה מיום 22.06.2015
אישור מינוי ראש הוועדה לאנרגיה האטומית
 החלטה מספר  99 של הממשלה מיום 21.06.2015
טיוטת חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (תיקון מס' 7) (הקמת הרשות הלאומית למחקר, לפיתוח ולחדשנות טכנולוגית), התשע"ה-2015 - הסמכת ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר מחדש
 החלטה מספר  104 של הממשלה מיום 21.06.2015
טיוטת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 (תיקון מס' 5) (תעשייה עתירת ידע הוראת - שעה), התשע"ה-2015 - הסמכת ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר מחדש
 החלטה מספר  103 של הממשלה מיום 21.06.2015
ועדת שרים לענייני עלייה וקליטה
 החלטה מספר  102 של הממשלה מיום 21.06.2015
מינוי המנהל הכללי של המשרד לאזרחים ותיקים
 החלטה מספר  101 של הממשלה מיום 21.06.2015
מינוי המנהלת הכללית של משרד הפנים
 החלטה מספר  100 של הממשלה מיום 21.06.2015
היוזמה המשותפת לממשלת ישראל ולעם היהודי בתפוצות - תיקון החלטת ממשלה
 החלטה מספר  95 של הממשלה מיום 19.06.2015
החלת דין רציפות על הצעת חוק ההוצאה לפועל (היוועדות חזותית) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 (ה"ח הממשלה מס' 874 מיום 16.6.2014)
 החלטה מספר  חק/18 של ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 31.05.2015 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 18.06.2015 ומספרה הוא 96(חק/18)
דף ראשון דף קודם
לדף הקודם
הבא לעמוד אחרון