החלטות ממשלה
     
 
 
מזכירות הממשלה
 

הממשלה מקיימת את ישיבתה השבועית בכל יום א' בשבוע. בישיבות הממשלה נמסרות סקירות בנושאים שונים וכן עולות לדיון הצעות להחלטה שהוגשו על ידי השרים והועמדו בסדר יומה של הממשלה. מרגע שאישרה הממשלה הצעת להחלטה, היא הופכת להחלטת ממשלה ועל השרים לבצעה.

ההצעות להחלטות לדיון מוגשות בכתב על ידי השרים השונים לכל המאוחר עד יום ד' בשבוע. ההצעות להחלטה שהוגשו ואושרו על ידי ראש הממשלה נרשמות על סדר יומה של הממשלה והן מופצות לעיון השרים, ביחד עם סדר היום, לפחות 48 שעות לפני ישיבת הממשלה.
החלטות ועדות השרים מקבלות תוקף של החלטות ממשלה כעבור שבועיים מיום הפצתן לשרים, אם לא התקבל עליהן ערר על ידי אחד מחברי הממשלה.

כל החלטה מקבלת מספר סידורי.
אופן קבלת ההחלטות מפורט ב"תקנון לעבודת הממשלה".


לתשומת לבכם,
החלטות הממשלה מפורסמות באתר החל משנת 2004.
לקבלת החלטות מתאריכים מוקדמים יותר, ניתן לפנות דרך
טופס פניות הציבור.חיפוש החלטות ממשלה

תקופה:

מתאריך
עד תאריך
הממשלה ה - 34 בנימין נתניהו בחר ממשלהניתן להזין תאריך בפורמט dd/MM/yyyy

wpGovDecisionCQWP_SearchResults

תוצאות 10 - 1 מתוך 209 תוצאות
טיוטת חוק שירות אזרחי, התשע"ה-2015 - אישור החלטת ועדת שרים לענייני חקיקה
 החלטה מספר  291 של הממשלה מיום 27.07.2015
שינוי הרכב הוועדה הציבורית לבחינה של מדיניות הענישה וטיפול בעבריינים
 החלטה מספר  290 של הממשלה מיום 24.07.2015
אשרור הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה העממית של סין בדבר פטור מאשרה למחזיקים בדרכונים דיפלומטיים ודרכוני שירות
 החלטה מספר  289 של הממשלה מיום 24.07.2015
אישור הצהרת כוונות בין המשרד לביטחון הפנים של מדינת ישראל לבין משרד הפנים של ממשלת סינגפור בדבר שיתוף פעולה בענייני ביטחון פנים וציבור
 החלטה מספר  288 של הממשלה מיום 24.07.2015
הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת ענישה לחוטף על רקע לאומני), התשע"ה-2015 של חה"כ מרדכי יוגב (פ/456)
 החלטה מספר  חק/140 של ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 05.07.2015 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 23.07.2015 ומספרה הוא 283(חק/140)
הצעת חוק שקיפות אינטרסים כספיים וגילוי עניינים של חברי הכנסת והשרים, התשע"ה-2015 של חה"כ מיקי רוזנטל (פ/11)
 החלטה מספר  חק/139 של ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 05.07.2015 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 23.07.2015 ומספרה הוא 282(חק/139)
הצעת חוק ההתיישנות (תיקון - השעיית מרוץ תקופת ההתיישנות), התשע"ה-2015 של חה"כ מיכל רוזין ואחרים (פ/460)
 החלטה מספר  חק/137 של ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 05.07.2015 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 23.07.2015 ומספרה הוא 281(חק/137)
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - סמכות מקומית), התשע"ה-2015 של חה"כ קארין אלהרר ואחרים (פ/674)
 החלטה מספר  חק/136 של ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 05.07.2015 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 23.07.2015 ומספרה הוא 280(חק/136)
הצעת חוק נישואין וגירושין, התשע"ה-2015 של חה"כ זהבה גלאון ואחרים (פ/501)
 החלטה מספר  חק/134 של ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 05.07.2015 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 23.07.2015 ומספרה הוא 279(חק/134)
הצעת חוק הגבלת אשראי ספקים למוסדות המדינה, התשע"ה-2015 של חה"כ רועי פולקמן ואחרים (פ/662)
 החלטה מספר  חק/131 של ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 05.07.2015 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 23.07.2015 ומספרה הוא 278(חק/131)
דף ראשון דף קודם
לדף הקודם
הבא לעמוד אחרון