החלטות ממשלה
     
 
 
מזכירות הממשלה

ערוצים נוספים

 
 

הממשלה מקיימת את ישיבתה השבועית בכל יום א' בשבוע. בישיבות הממשלה נמסרות סקירות בנושאים שונים וכן עולות לדיון הצעות להחלטה שהוגשו על ידי השרים והועמדו בסדר יומה של הממשלה. מרגע שאישרה הממשלה הצעת להחלטה, היא הופכת להחלטת ממשלה ועל השרים לבצעה.

ההצעות להחלטות לדיון מוגשות בכתב על ידי השרים השונים לכל המאוחר עד יום ד' בשבוע. ההצעות להחלטה שהוגשו ואושרו על ידי ראש הממשלה נרשמות על סדר יומה של הממשלה והן מופצות לעיון השרים, ביחד עם סדר היום, לפחות 48 שעות לפני ישיבת הממשלה.
החלטות ועדות השרים מקבלות תוקף של החלטות ממשלה כעבור שבועיים מיום הפצתן לשרים, אם לא התקבל עליהן ערר על ידי אחד מחברי הממשלה.

כל החלטה מקבלת מספר סידורי.
אופן קבלת ההחלטות מפורט ב"תקנון לעבודת הממשלה
".


חיפוש החלטות ממשלה

תקופה:

מתאריך
עד תאריך
הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו בחר ממשלהניתן להזין תאריך בפורמט dd/MM/yyyy

wpGovDecisionCQWP_SearchResults

תוצאות 10 - 1 מתוך 1118 תוצאות
נסיעת נשיא המדינה לסין
 החלטה מספר  1548 של הממשלה מיום 06.04.2014 .
טיוב הרגולציה הסביבתית - רישוי סביבתי משולב
 החלטה מספר  1546 של הממשלה מיום 06.04.2014 .
פיתוח שטחי חקלאות באזור הערבה - תיקון החלטת ממשלה
 החלטה מספר  חכ/25 של ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) מיום 27.03.2014 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 04.04.2014 ומספרה הוא 1543(חכ/25).
הפחתה בתקציב הנסיעות לחו"ל של משרדי הממשלה - הקמת ועדת חריגים
 החלטה מספר  1542 של הממשלה מיום 04.04.2014
הארכת מימון פעילותה של חברת השוק הסיטוני לישראל בע"מ - תיקון החלטת ממשלה
 החלטה מספר  1541 של הממשלה מיום 04.04.2014
אישור מינוי חבר במועצת הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול
 החלטה מספר  1540 של הממשלה מיום 03.04.2014
אישור מינוי מפקחת עבודה ראשית
 החלטה מספר  1539 של הממשלה מיום 03.04.2014
החלטה מספר 1538 של הממשלה מיום 03.04.2014
 החלטה מספר  1538 של הממשלה מיום 03.04.2014
מינוי ממלאת מקום חבר למועצת מקרקעי ישראל
 החלטה מספר  1537 של הממשלה מיום 03.04.2014
מינוי חברים במועצה להשכלה גבוהה
 החלטה מספר  1536 של הממשלה מיום 03.04.2014
דף ראשון דף קודם
לדף הקודם
הבא לעמוד אחרון