פרס ראש הממשלה ליזמות ולחדשנות
     
 
 
אודות המשרד

ערוצים נוספים

 
 

משרד ראש הממשלה מודיע על פתיחת ההרשמה להגשת המועמדות לזכייה בפרס ראש הממשלה ליזמות ולחדשנות 2014.

המועד האחרון להגשת מועמדויות הוא יום ה', ד' באדר ב' התשע"ד, 6.3.2014

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, יעניק בפעם הרביעית את "פרס ראש הממשלה ליזמות ולחדשנות". זאת במטרה לעודד יוזמות, חשיבה חדשנית, דמיון ויצירתיות בקרב אוכלוסיות שונות. הפרס יוענק על הישגים בתחום היזמות והחדשנות שיש בהם תרומה מיוחדת לחברה והשפעתם מרחיקת לכת.

הפרסים יוענקו ליזמים בשתי קטגוריות :

• יזמות למטרת רווח כספי )לדוגמא: מיזמים עסקיים, טכנולוגיים וכו')

• יזמות שלא למטרת רווח כספי (לדוגמא: מיזמים חברתיים, תרבותיים, חינוכיים, הסברתיים וכו')

לכל אחד מהזוכים בשני התחומים יוענק פרס כספי בסך80,000 ₪. בנוסף, יוענק ציון לשבח בכל אחד התחומים בסך 20,000 ₪.

הזוכים יהיו אישיים בלבד, ולא גופים, אולם להציע מועמדים יהיו רשאים גם גופים

במסגרת תהליך ניקוד המועמדויות יינתן ניקוד נוסף לקבוצות האוכלוסייה הבאות*:
1. נשים
2. תושבי פריפריה
3. בני המגזר החרדי
*בהתאם להגדרות המופיעות באתר המשרד.

חברי ועדת הפרס לבחירת הזוכים:

• פרופ' יוג'ין קנדל - ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה – יו"ר הוועדה.
• גב' תמי האוספטר - יועצת ראש הממשלה, יוזמת ומובילה מטעם ראש הממשלה את פרויקט פרס ראש הממשלה ליזמות ולחדשנות.
• גב' מקסין פסברג - מנכ"לית חברת אינטל ישראל , סגנית נשיא אינטל העולמית.
• פרופ' דפנה שוורץ - ראש מגמת יזמות וניהול הייטק במחלקה למנהל עסקים ומנהלת מרכז בנג'יס ליזמות וניהול הייטק, בפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
• ד"ר הרי יוקלה - מרצה בכיר למימון היזמות בטכניון. שופט בתחרויות היזמות היוקרתיות "BIZTEC" ו"Intel Challenge" .
• ד"ר גיורא ירון - ד"ר לפיזיקה, יו"ר דירקטוריון  משותף "איתמר מדיקל",יו"ר הועד המנהל של אוניברסיטת ת"א, יו"ר רמות וחבר דירקטוריון באמדוקס ובקוילט. פעיל בתחום יזמות במדעי החיים
• מר שאול זינגר - ממחברי הספר "אומת סטארט-אפ", עורך לשעבר בעיתון ה"גרוז'לם פוסט".

תנאי הכשירות להגשת מועמדות:

• הפרס יינתן על פעילות מתמשכת או פרויקט חד פעמי משמעותי.

• רשאים להתמודד אך ורק מיזמים שהחלו את פעילותם לכל היותר לפני עשר שנים

• המועמדים יהיו אישים בלבד, ולא גופים. לא יוענק פרס למיזם אלא לאדם העומד בראשו.

• ניתן להגיש מועמדות לתחום אחד בלבד ובגין מיזם אחד בלבד.

• המועמד הינו המוביל המרכזי של המיזם.

• אדם שזכה בפרס ישראל או בפרס א.מ.ת בשנה נתונה לא יוכל לזכות בפרס ראש הממשלה ליזמות ולחדשנות באותה שנה

• זוכה בפרס יוכל לזכות בו פעם אחת בלבד.

• הפרס יוענק לבעלי אזרחות ישראלית בלבד.

הגשת מועמדות:

את המועמדויות יש להגיש באמצעות הטופס המצורף באתר, בהתאם להנחיות על גבי הטופס.
מיזם שמאחוריו מספר יזמים יוגש בגינו טופס מועמדות אחד בלבד, ואם יזכה – הפרס הכספי יחולק בין כל היזמים באופן שווה.

להגשת מועמדות

לבעיות טכניות עם הגשת הטפסים ניתן לפנות ל: 1-800-200-560

כל האמור בדף זה כפוף להוראות תקנון הפרס, הנמצא במשרד ראש הממשלה. במקרה של סתירה יגברו ההוראות הקבועות בתקנון.

כל האמור בדף זה וכן בטופס הגשת ההצעות בלשון זכר תקף במידה שווה לנשים ולגברים כאחד.
*מועמדים אשר הגישו טופס רשאים להגיש טופס מתוקן.
לתשומת לב המועמדים, הגשה מחודשת מבטלת את ההגשה הראשונית.

פרטים נוספים ניתן לקבל במשרד ראש הממשלה:

טלפון: 02-6705609
דואר אלקטרוני: meitaly@pmo.gov.il

טקס הענקת הפרס יתקיים  בסמוך ליום הרצל (י' באייר) במטרה לבטא את הקשר בין חזון המדינה לבין היזמות והחדשנות של ימינו.

בהצלחה למועמדים,
ועדת הפרס