החלטה מספר 1362
     
 
 
2007

ערוצים נוספים

 
מזכירות הממשלה
החלטה מס. 1362 של הממשלה מיום 11.03.2007
הממשלה ה - 31 אהוד אולמרט

נושא ההחלטה

ייצוג   הולם   לנשים  בדירקטוריונים   של   החברות הממשלתיות

מחליטים


1.  השרים  ימנו לדירקטוריונים של החברות הממשלתיות דירקטורים  מבני המין שאינו מיוצג באופן  הולם, וזאת עד להשגת ייצוג בשיעור 50%, עד תום שנתיים מיום קבלת החלטה זו.

היה ולאחר ששר ממנה הוכיח והראה להנחת דעת רשות החברות  הממשליות  והרשות  לקידום  מעמד  האישה (להלן  "הרשות"), כי לא נמצאה אישה מתאימה לכהן כדירקטורית  בחברה ממשלתית, לאחר חיפוש  ודרישה אקטיביים,  תוכל  רשות החברות  הממשלתיות  לאשר מינוי בן המין האחר לתפקיד - אף שלא נמצא ייצוג של 50% לנשים באותו דירקטוריון.

2.  הוועדה   לבדיקת  מינויים  על-פי  חוק   החברות הממשלתיות,  התשל"ה-1975 תדווח בכל רבעון לרשות -  על  אודות  המינויים  החדשים  לדירקטוריונים בחברות הממשלתיות, על-פי פילוח מגדרי.

3.  הרשות  תדווח  לממשלה בתום שנה על ביצוע  החלטה זו,  ותמליץ  על צעדים נוספים ככל שתמצא  לנכון להשגת הייצוג ההולם כאמור.

4.  הרשות  תסייע  לשרים באיתור נשים הראויות  לכהן כדירקטוריות  בהתאם  לקריטריונים הקיימים,  ככל שתתבקש לכך.

5.  הממשלה  רושמת  לפניה את הודעתו של  מנהל  רשות החברות  הממשלתיות,  כי בעוד מספר שבועות  תונח הצעה  קוהרנטית  לממשלה  בעניין  מאגר  מועמדים לדירקטורים  בחברות ממשלתיות."

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.